Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
68/BC-UBND14/6/2024Về việc Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện.
67/BC-UBND14/6/2024Kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về Đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024
66/BC-UBND14/6/2024Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử quý 2 năm 2024
69/KH-UBND13/6/2024Rà soát, bình xét hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 02 năm 2024 -2025 trên địa bàn xã
65/BC-UBND13/6/2024Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính nhà nƣớc quý 2, nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2024 trên địa bàn xã Hoằng Kim
134/QĐ-UBND12/6/2024Về việc kiện toàn tiểu ban tiêu úng trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2024
133/QĐ-UBND12/6/2024Về việc kiện toàn tiểu thông tin, y tế trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Hoằng Kim
132/QĐ-UBND12/6/2024Về việc kiện toàn tiểu ban di dân trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2024
131/QĐ-UBND12/6/2024Về việc kiện toàn tiểu ban hậu cần trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2024
130/QĐ-UBND12/6/2024Về việc kiện toàn tiểu ban an ninh trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Hoằng Kim
129/QĐ-UBND12/6/2024Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Hoằng Kim
68/KH-UBND12/6/2024Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
66/KH-UBND12/6/2024Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Hoằng Kim
63/BC-UBND12/6/2024Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
24/TB-UBND12/6/2024Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Hoằng Kim
128/QĐ-UBND10/6/2024Thành lập Tổ công tác triển khai hướng dẫn người dân cài đặt chữ ký số cá nhân miễn phí cho công dân trên địa bàn xã năm 2024
127/QĐ-UBND06/6/2024Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm y tế xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Đầu tư mua sắm vật tư, thiết bị Trạm y tế
55/TTr-UBND06/6/2024Về việc Thẩm định giá Đầu tư mua sắm thiết bị, vật tư Trạm y tế xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
62/BC-UBND05/6/2024Kết quả thực hiện công tác Lao động - Thương binh Xã hội Từ ngày 01/01/2022 đến tháng 5/2024
61/BC-UBND05/6/2024Kết quả 6 tháng đầu năm 2024 về công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập và cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, spatrên địa bàn xã Hoằng Kim
60/BC-UBND05/6/2024Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý 2 năm 2024 phƣơng hƣớng nhiệm vụ quý 3 năm 2024
59/BC-UBND05/6/2024Tổng hợp số lượng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Hoằng Kim
22/TB-UBND05/6/2024Đẩy nhanh tiến độ cày bừa làm dầm ngâm đất gieo cấy vụ Mùa năm 2024
64/KH-UBND03/6/2024Kiểm tra công tác an toàn về PCCC&CNCH năm 2024
63/KH-UBND31/5/2024Phòng chống đuối nước năm 2024 trên địa bàn xã Hoằng Kim
57/BC-UBND30/5/2024Cung cấp số liệu về bạo lực trên cơ sở giới tại xã Hoằng Kim
56/BC-UBND30/5/2024Rà soát, thống kê, tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề cho lao động năm 2024
54/TTr-UBND30/5/2024Đề nghị hưởng chế độ người chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
53/TTr-UBND30/5/2024Đề nghị điều chỉnh chế độ từ người khuyết tật nặng sang người khuyết tật đặc biệt nặng.
126/QĐ-UBND28/5/2024Về việc điều động lực lượng dân quân cơ động xã tham gia huấn luyện SSCĐ năm 2024
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
293206