Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
137/QĐ-UBND24/6/2024Về việc thành lập Hội đồQUYng xét tuyẾT ĐểỊ…,n lNHngày ... tháng ... năm …ực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Hoằng Kim
73/KH-UBND21/6/2024Tổ chức Lễ ra mắt lực lƣợng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Hoằng Kim
72/K-UBND21/6/2024Tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Hoằng Kim
72/BC-UBND21/6/2024Chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND và tình hình KT -XH, QP-AN tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024
29/TB-UBND21/6/2024Tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Hoằng Kim
71/KH-UBND20/6/2024Triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và ngăn chặn hành vi săn bắn, bẫy bắt, buôn bán các loài chim hoang dã, chim di cư 2024
58/TTr-UBND20/6/2024Về việc đề nghị điều chỉnh mức độ khuyết tật từ khuyết tật nặng lên đặc biệt nặng đối với đối tượng BTXH
57/TTr-UBND20/6/2024Về việc xin thẩm định báo cáo KTKT và dự toán xây dựng Công trình: Xây dựng Trường tiểu học Hoằng Kim. Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng và công trình phụ trợ.
57/TTr-UBND20/6/2024Về việc đề nghị điều chỉnh phương án bố trí người hoạt động không chuyên trách và chủ tịch hội đặc thù xã oằng Kim
136/QĐ-UBND19/6/2024Thành lập Ban chỉ đạo Điều tra, rà soát hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã trong 2 năm 2024 - 2025
69/KH-UBND19/6/2024Rà soát, bình xét hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 02 năm 2024 -2025 trên địa bàn xã
135/QĐ-UBND18/6/2024Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá (Tuyến đường từ QL1A đi UBND xã Hoằng Kim;tuyến đường từ QL1A đi thôn 1 và tuyến đường nhánh sau chợ Già)
56/TTr-UBND18/6/2024Về việc xác nhận thông tin hai người là một
28/TB-UBND18/6/2024Thời gian kết thúc, thanh lý hợp đồng thầu đất công ích UBND xã quản lý
27/TB-UBND18/6/2024Thời gian kết thúc, thanh lý hợp đồng thầu đất công ích UBND xã quản lý
26/TB-UBND18/6/2024Thời gian kết thúc, thanh lý hợp đồng thầu đất công ích UBND xã quản lý
21/UBND-VHCS18/6/2024Đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
20/UBND-VHCS18/6/2024Xin ý kiến về kết quả rà soát hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở có nhu cầu đề nghị hỗ trợ xây mới, sữa chữa nhà ở trong 02 năm 2024-2025 trên địa bàn xã.
25/TB-UBND17/6/2024Về việc, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ Mùa năm 2024
69/BC-UBND14/6/2024Về việc thực hiện số hóa sổ hộ tịch
68/BC-UBND14/6/2024Về việc Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện.
67/BC-UBND14/6/2024Kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về Đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024
66/BC-UBND14/6/2024Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử quý 2 năm 2024
69/KH-UBND13/6/2024Rà soát, bình xét hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 02 năm 2024 -2025 trên địa bàn xã
65/BC-UBND13/6/2024Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính nhà nƣớc quý 2, nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2024 trên địa bàn xã Hoằng Kim
134/QĐ-UBND12/6/2024Về việc kiện toàn tiểu ban tiêu úng trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2024
133/QĐ-UBND12/6/2024Về việc kiện toàn tiểu thông tin, y tế trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Hoằng Kim
132/QĐ-UBND12/6/2024Về việc kiện toàn tiểu ban di dân trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2024
131/QĐ-UBND12/6/2024Về việc kiện toàn tiểu ban hậu cần trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2024
130/QĐ-UBND12/6/2024Về việc kiện toàn tiểu ban an ninh trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Hoằng Kim
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
293206