BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ( SỬA ĐỔI)

Đăng lúc: 15:32:42 23/02/2024 (GMT+7)

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ( SỬA ĐỔI)

 

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (với tỉ lệ 94,13% đại biểu Quốc hội thông qua). Theo đó, bộ luật mới sẽ thay thế cho Luật Kinh doanh Bất động sản 2014

I.NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT:

Luật kinh doanh bất động sản 2023 có nhiều điểm mới so với Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Trong đó, có những điểm mới nổi bật sau đây:

1. Bổ sung nhiều nguyên tắc trong kinh doanh dịch vụ bất động sản, hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 bổ sung quy định nguyên tắc trong kinh doanh dịch vụ bất động sản; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; các giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản; điều kiện đối với người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

2. Bổ sung các điều kiện để được kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản, kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 bổ sung điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản; điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản; quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến dịch vụ tư vấn bất động sản; phạm vi, nguyên tắc kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản.

3. Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, thù lao của cá nhân môi giới bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; thù lao của cá nhân môi giới bất động sản; quyền của tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản; nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản; phạm vi, nguyên tắc kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản; nghĩa vụ của sàn giao dịch bất động sản; nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; đăng ký hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

4. Điểm mới về quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có một số điểm mới về quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

Theo đó, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 bổ sung các quy định về điều tiết thị trường bất động sản được quy định nhằm điều tiết, bình ổn thị trường bất động sản trong các trường hợp khi thị trường tăng trưởng “nóng”, “đóng băng”.

Đồng thời, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 điều chỉnh, bổ sung quy định về: nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; xử lý vi phạm; trách nhiệm của các cơ quan trung ương và địa phương.

5. Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến chuyển nhượng dự án bất động sản

Sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản; điều kiện khi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản quyền và nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Đồng thời, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 bổ sung quy định về thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

II. BỐ CỤC CỦA LUẬT:

        1.Luật được thông qua có bố cục gồm 10 chương với 83 điều, quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

        2.Đối tượng áp dụng của Luật là tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Luật quy định rõ nguyên tắc kinh doanh bất động sản là: Công khai, minh bạch; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không vi phạm điều cấm của luật. Bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật nàyTổ chức, cá nhân được kinh doanh bất động sản ngoài phạm vi khu vực bảo vệ theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh.

Các loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của luật gồm: Nhà ở có sẵn và nhà ở hình thành trong tương lai. Công trình xây dựng có sẵn, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, bao gồm công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú, công nghiệp và công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp. Phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều này. Quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản. Dự án bất động sản.

Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật là: Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh bất động sản phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và từng địa bàn. Nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và dự án bất động sản được ưu đãi đầu tư.

Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi của dự án, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của dự án đối với dự án bất động sản được ưu đãi đầu tư.

Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư dự án dịch vụ công ích đô thị, công trình hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án bất động sản. Nhà nước có chính sách để điều tiết thị trường bất động sản, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững. Nhà nước có chính sách để tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại nhà ở, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất thông qua sàn giao dịch bất động sản.

3.Luật được thông qua quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản bao gồm: Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của Luật này. Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh. Không công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Gian lận, lừa dối, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sảnsử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản...

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

 

       NGƯỜI VIẾT BÀI

Công chức Tư Pháp – Hộ Tịch

             Lê Khắc Anh

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
293206